Waarom ik met dit tiny house-project gestart ben

28 Oktober 2023
Door Renske
Leestijd 5 minuten
Initiatiefnemer Renske Holwerda van het eerste uur legt uit waarom ze met het tiny house-project in de gemeente Opsterland begonnen is. Hierin gaat zij onder andere uitgebreid in op de 3 pijlers van het project.

Het zal ergens in 2015 zijn geweest, dat ik voor het eerst over het fenomeen tiny houses las en ik was er meteen van gecharmeerd. Maar ja, de tiny houses stonden nog in de kinderschoenen in Nederland dus lange tijd bleef het bij plaatjes uitknippen en dromen.

Tot ik in 2018 een erfenis kreeg en besloot: ik ga deze erfenis aan een tiny house besteden. Maar eerst had ik een locatie nodig. Liefst in de regio waar ik was opgegroeid, de Friese Wouden.

Ik formeerde een groep van gelijkgestemden en we kwamen al snel uit bij de gemeente Opsterland, waar raadslid Wanda Geertsma van de VVD een motie had ingediend om de mogelijkheid van tiny houses in de gemeente te onderzoeken. We mochten een initiatiefvoorstel indienen en de rest is geschiedenis.

Wat ik erg belangrijk vind om te benadrukken is dat dit geen regulier bouwproject is met 7 huisjes die toevallig wat kleiner zijn dan andere huizen. Wij willen echt iets realiseren wat in deze vorm nog niet bestaat in Friesland, van toegevoegde waarde is voor de gemeente Opsterland en weer als voorbeeld kan dienen voor andere alternatieve woonprojecten.

Het project is gebaseerd op 3 pijlers: duurzaam, sociaal en inspirerend. Hieronder licht ik deze pijlers toe.

Duurzaam

Allereerst de pijler duurzaam. Voor mij persoonlijk, en hier klinkt mijn christelijke opvoeding in door, speelt rentmeesterschap hierin een belangrijke rol: het besef dat we de aarde in bruikleen hebben en dat we de plicht hebben er goed op te passen.

Om die reden heb ik gekozen voor houtskeletbouw en houtvezelisolatie. Mijn huisje wordt in een loods gebouwd door NextBuilders en daarna naar de locatie vervoerd. De materiaalkeuze en de manier van bouwen zorgen voor een lagere milieubelasting dan traditionele bouw. Ook de andere huisjes in dit project worden bewust op deze manier gebouwd en daar ben ik heel trots op!

Daarnaast gaan wij de biodiversiteit op het terrein vergroten en we hebben zelfs een aparte werkgroep opgezet om dit verder uit te werken.

Op dit moment bestaat het terrein uit grasland (monocultuur) en wij gaan het terrein inrichten met onder andere inheemse planten. Dat is goed voor mens, dier en milieu.

Op deze manier willen wij lokaal ons steentje bijdragen aan het tegengaan van het verlies van biodiversiteit wereldwijd en - vooruitlopend op de pijler inspirerend - aan anderen laten zien hoe zij hetzelfde kunnen doen.

Luchtfoto locatie TinySinneblomEen luchtfoto van de locatie waar de tiny houses komen

Sociaal

De tweede pijler is sociaal. Het sociale aspect was voor mij een belangrijke overweging om dit project te starten.

Jaren geleden woonde ik op zes hoog in Den Haag, waar ik mijn buren niet kende en me afvroeg hoelang het zou duren voor ik gevonden zou worden als ik ineens zou komen te overlijden.

Nu ben ik onderdeel van een groep gelijkgestemden en dat verrijkt mijn leven.

We wonen nog niet eens op de Sinneblom, maar we zijn nu al een uitstekend op elkaar ingespeelde groep, waarin iedereen iets bijdraagt met zijn kennis en skills.

We tillen elkaar op als het even tegenzit en iedereen is gemotiveerd om hier een succes van te maken. Daar ben ik echt ontzettend trots op en ik gun het andere mensen ook om deel uit te maken van zo’n hechte gemeenschap.

Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat we ook voor onze directe omgeving en voor Gorredijk als dorp van toegevoegde waarde willen zijn. Om deze reden past deze locatie ook zo goed bij ons project. Op deze plek kunnen we onderdeel van de gemeenschap zijn en dat is wat we graag willen.

Inspirerend

De derde pijler, tot slot, is inspirerend. We willen graag andere mensen laten zien dat er ook een andere manier is van wonen en samenleven. We hopen dat mensen zelf gaan nadenken over vragen als:

  • Heb ik wel zo’n groot huis nodig?

  • Zou een huis van natuurlijke materialen ook iets voor mij zijn?

  • Heb ik alle spullen die ik heb zelf nodig, of kan ik ze ook met anderen delen?

De combinatie van deze drie pijlers, duurzaam, sociaal en inspirerend, maakt ons project uniek in Friesland. Er is nog geen project met alleen maar biobased tiny houses, met bewoners die iets meer voor elkaar willen zijn dan alleen buren en die ook een actieve rol willen spelen in het dorp.

Pilot

Verder vind ik het belangrijk om te benoemen dat dit project een pilot is. Volgens de Van Dale is de definitie van pilot: iets wat als test dient. Met dit project willen wij en de gemeente testen of en onder welke omstandigheden een tiny house-project kan werken binnen de gemeente Opsterland.

Net zoals bij een succesvolle pilot van een tv-serie, waarna meerdere afleveringen volgen, is de kans groot dat bij een succesvolle tiny house-pilot, meerdere tiny house-projecten volgen. Maar het omgekeerde is ook waar: zonder pilot geen andere tiny house-projecten in Opsterland. 

En dat zou heel jammer zijn, want we krijgen veel berichten van mensen die ook graag in een tiny house willen wonen in deze gemeente, maar daar de financiële middelen niet voor hebben. Zij hebben echt een hypotheek nodig. 

Door een succes te maken van dit project, hopen we de weg vrij te maken voor andere tiny house-projecten die wel direct permanent worden en waarvoor dus wel een hypotheek aangevraagd kan worden.

Als initiatiefnemer van een tiny house-project heb je veel doorzettingsvermogen en een lange adem nodig. Ook ik ga weleens bij mezelf te rade: is dit nog steeds wat ik wil?

En eerlijk is eerlijk: ik kan me geen andere woonsituatie indenken waar ik gelukkig van zou worden. Ik wil een biobased tiny house, in een community en in de gemeente Opsterland, waar ik me thuisvoel. Dit project heeft alles wat ik wil.

En als ik dan toch even wankel, dan zoek ik deze quote op, waar ik elke keer weer nieuwe energie van krijg:

There's a future version of yourself who's proud you didn't give up.

In mijn volgende blog lees je over de bouw van mijn tiny house en de keuzes die ik gemaakt heb!