FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over dit project! Heb je een vraag die er niet bij staat? Mail 'm naar contact@tinysinneblom.nl en we zetten hem erbij. Dat scheelt ons 10 keer hetzelfde antwoord mailen 😅😉

Deze pagina wordt continu bijgewerkt met de laatst bekende informatie. Mocht je ergens iets lezen wat in strijd is met wat hier staat, dan is deze pagina leidend.

Deze FAQ is voor het laatst bijgewerkt op: 5 juli 2024

Ik heb interesse! Hoe kom ik in aanmerking voor een plek?

Op dit moment (mei 2024) zijn er nog 3 mooie kavels beschikbaar. Op donderdag 30 mei is er een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden geweest, die we hebben opgenomen. Heb je interesse in dit project en wil je deze opname ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@tinysinneblom.nl. Dan sturen we je een 'informatiepakketje' toe.

Welke kavels zijn nog beschikbaar?

De kavels 1A, 1E en 1F zijn nog beschikbaar op dit moment.

Wat is momenteel de status van het project?

We zitten nu (begin juli) in de realisatiefase. De aannemer is bezig het terrein bouw- en woonrijp te maken, alle overeenkomsten en (onder)erfpachtaktes zijn getekend en de eerste drie omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk.

Wanneer kunnen de eerste huisjes geplaatst worden?

Eind juli worden de eerste twee huisjes geplaatst.

Zit er een bepaalde filosofie achter het project?

In het initiatiefvoorstel dat wij in oktober 2019 hebben ingediend bij de gemeente, hebben we 3 pijlers geformuleerd: duurzaam, sociaal en inspirerend.

Duurzaam houdt in dat we onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk willen beperken door zo veel mogelijk met duurzame (in de zin van ecologisch, hernieuwbaar, circulair) te bouwen en door ook op het moment dat we op het terrein wonen bewust met de aarde om te gaan (denk bijvoorbeeld aan milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen).

Sociaal houdt in dat we naar elkaar omkijken. We zijn nadrukkelijk géén woongroep of commune en we hoeven ook niet elkaars beste vrienden te worden, maar we zijn wel iets meer dan buren. Denk concreet aan het delen van voorzieningen, een keer boodschappen doen voor een ander, een keer samen bbq'en in de zomer, een keer op de kat van de buren passen als die een weekendje weg zijn, enzovoort. Sociaal houdt ook in dat we naar de grotere gemeenschap toe sociaal zijn en graag onderdeel willen zijn van die grotere gemeenschap.

Inspirerend: tiny houses zijn nog een relatief nieuw verschijnsel, zeker in Friesland. Het zou mooi zijn als we ook anderen bekend (en misschien zelfs wel enthousiast) kunnen maken over tiny houses, tiny living, minimaliseren en andere dingen die te maken hebben met het beperken van je ecologische voetafdruk. Dit doen we door enkele keren per jaar een open dag te organiseren, maar je kunt ook denken aan workshops/lezingen waarin we onze kennis en geleerde lessen delen.

Deze pijlers zijn leidend bij de selectie van nieuwe bewoners. Daarnaast kijken we naar budget, diversiteit binnen de groep, link met Friesland, bereidheid/beschikbare tijd om je in te zetten voor het project en ‘de klik’.

Wat vinden jullie belangrijk in nieuwe bewoners?

Van nieuwe bewoners vinden we het belangrijk dat ze affiniteit hebben met onze pijlers duurzaam, sociaal en inspirerend en ook bereid zijn om hieraan bij te dragen door bepaalde taken te vervullen in het project. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het succes van deze pilot en kunnen er dus met z'n allen voor zorgen dat deze pilot permanent wordt. Maar dat vergt wel inzet van eenieder.

Gaat het om huurwoningen of koopwoningen?

Koopwoningen.

Let op: omdat het project in eerste instantie voor 10 jaar is (met uitzicht op permanent), is het niet mogelijk om hiervoor een hypotheek te krijgen. Bij een positieve evaluatie wordt het bestemmingsplan gewijzigd en op dat moment is het mogelijk om de kavel te kopen en kun je alsnog een hypotheek vestigen op je huisje en de kavel.

Hoe groot mogen de huisjes worden?

Maximaal 50 m2 netto, inclusief eventuele verdieping.

Een slaaploft met een vrije hoogte van lager dan 1,5 meter telt volgens het Bouwbesluit niet mee in de gebruiksoppervlakte, dus als je kiest voor gelijkvloers zou je daarnaast nog een loft kunnen creëren als (extra) slaapruimte.

De genoemde oppervlakten betreffen het woonoppervlak en zijn dus exclusief muren, veranda, schuurtje, e.d.

Zijn huisjes op wielen ook toegestaan?

Nee, met een tiny house op wielen is het vanwege de beperkingen in afmetingen en gewicht moeilijker om aan het permanente Bouwbesluit te voldoen. Je zou door de vereiste dikte van de muren (die bij ecologische isolatie nog dikker moet zijn) te weinig ruimte overhouden. Daarom zijn alleen tiny houses zonder wielen toegestaan. Je hoeft dan minder rekening te houden met gewicht en afmetingen en kunt op die manier een zo ecologisch mogelijk huisje bouwen.

Wat is de locatie?

Hoek Sinneblom/Nijlân in Gorredijk, naast de Wrotterspôle. Er komt een groene erfafscheiding tussen de Wrotterspôle en de tiny house-locatie om de privacy te waarborgen.

Mag ik een bijgebouw op mijn kavel plaatsen?

Ja, je mag een berging plaatsen met een maximum bruto vloeroppervlak van 7,5 m2 en een hoogte van maximaal 3,0 meter. Daarnaast komt er een gemeenschappelijke berging.

Mag ik zelf bepalen hoe mijn huisje eruit gaat zien?

Tot op zekere hoogte. Je mag zelf een bouwer kiezen (wij kiezen allemaal voor Next Builders in Roden) of zelf een casco afbouwen, maar je moet wel aan bepaalde voorschriften voldoen met betrekking tot uitstraling en materiaalgebruik.

In deze pdf vind je meer informatie over de beeldkwaliteitscriteria.

Een duurzaam tiny house, wat houdt dat in?

In de beeldkwaliteitscriteria staat dat de huisjes zo veel mogelijk uit natuurlijke (ook wel ecologische of biobased) en hergebruikte materialen moeten bestaan. 

Verder streven we er ook naar onze energie zo veel mogelijk zelf op te wekken. 

Hier vind je meer info over biobased bouwen.

Is het een tijdelijk of permanent project?

De pilot is in eerste instantie voor 10 jaar, met uitzicht op permanent. Na 3 jaar wordt de pilot geëvalueerd en bij een positieve evaluatie mogen de huisjes ook na 10 jaar blijven staan. We hebben in ieder geval de garantie dat we 10 jaar mogen blijven.

Zijn huisdieren toegestaan?

Ja, mits ze natuurlijk geen overlast veroorzaken voor je medebewoners of de omwonenden. Dit gaat in overleg met de andere TinySinneblommers.

Hoe zit het met de grond?

De grond wordt uitgegeven op basis van erfpacht, met recht van opstal.

Na een positieve evaluatie wordt de bestemming van de grond gewijzigd naar wonen. Dan wordt het wel mogelijk om je kavel te kopen. De kosten die je al gemaakt hebt voor het bouw- en woonrijp maken (via je maandelijkse bijdrage) worden dan in mindering gebracht op de koopprijs. Wat de koopprijs exact wordt kunnen we op dit moment nog niet aangeven.

Wat zijn de terugkerende kosten?

De terugkerende kosten zijn:

  • 2.500 per jaar voor de lening voor het bouw- en woonrijp maken die je aangaat met de gemeente. Dit betaal je in 10 jaarlijkse termijnen (in totaal dus 25.000) terug aan de gemeente en je mag het ook in 1 keer aflossen. Op het moment dat de erfpacht eindigt (bijvoorbeeld omdat je de kavel koopt), moet je het restant van de schuld aflossen.

  • De pacht van het terrein: 1234 euro per jaar voor je eigen kavel en 149 euro per jaar voor de gemeenschappelijke kavel. Dit betaal je in maandelijkse termijnen aan de vereniging.

  • Contributie voor de vereniging: 100 euro per maand. Na dit jaar gaan we kijken of dit bedrag omlaag kan.

De kosten die je ook maakt in een ‘normaal’ huis, zoals elektriciteit, internet en afvalstoffenheffing, komen hier uiteraard nog bij.

Naast de terugkerende kosten zijn er eenmalige kosten. Zie hiervoor het kopje 'Wat kost een tiny house'?

Is er een hypotheek mogelijk?

In tegenstelling tot wat er eerder is gecommuniceerd, is een hypotheek helaas niet mogelijk. Dit heeft ermee te maken dat de grond momenteel een agrarische bestemming heeft. Pas na de evaluatie wordt deze omgezet in een woonbestemming.

Hoe groot is het terrein?

4.000 m2

Hoe groot zijn de kavels?

Alle kavels zijn 300 m2.

Aan welke voorwaarden moeten de huisjes voldoen?

De huisjes moeten naast de beeldkwaliteitscriteria hierboven voldoen aan het permanente Bouwbesluit, inclusief de BENG-norm. Hier vind je informatie hierover in jip-en-janneketaal.

Voor elk huisje moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd dat aan deze voorwaarden moeten voldoen.

Het advies vanuit de vergunningverleners van de gemeente is om je ontwerp te laten toetsen door een deskundige op dit vlak en dat de vergunningsaanvraag wordt opgesteld door een professional.

Verder zijn we natuurlijk een duurzaamheidspilot en dus dient je huisje met ecologische materialen gebouwd te zijn.

Wat kost een tiny house?

Dat is afhankelijk van allerlei factoren, maar houd rekening met een bedrag tussen de 130.000 en 150.000 euro voor een biobased tiny house van 50 m2.

Houd verder rekening met extra kosten voor zaken als leges, notariskosten en aansluiting op de nutsvoorzieningen.

Daarnaast vragen wij om een instapbedrag voor de kosten die in één keer moeten worden voldaan.

Hoe zit het met de nutsvoorzieningen?

Er komt een aansluiting op stroom, water, riolering en internet. Offgrid op het gebied van stroom, water en internet is eventueel mogelijk, maar een aansluiting op de riolering is wel verplicht. Een helofytenfilter is dus niet toegestaan.

Goed om te weten: er is helaas een lange wachttijd bij de nutsbedrijven. We staan nu ingepland voor zomer 2025. Dit kan mogelijk eerder worden, maar die garantie hebben we niet.

Mag ik verwarmen met een houtkachel?

Nee, de gemeente staat niet toe dat er vaste brandstoffen verbruikt worden. Je bent dus verplicht om elektrisch te verwarmen (bijv. met een lucht-lucht warmtepomp (airco) of infrarood panelen).

Komen er parkeerplekken?

Er komen 7 of 8 parkeerplekken op het terrein.

Hoe is het openbaar vervoer?

Op ongeveer 12 minuten lopen is een bushalte naar Drachten en Heerenveen (halte Nijlân).

Mag ik het huisje onderverhuren of als tweede woning gebruiken?

Nee, het is de bedoeling dat het tiny house-adres je hoofdadres wordt en dat je er permanent woont.

Wordt het een soort woongroep?

Nee, maar er wordt wel iets meer van je verwacht dan in een 'gewone' woonwijk. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat het project een succes wordt. Zo krijgt iedereen een taak die bij hem of haar past (denk aan terrein netjes houden, vuilnis bij de weg zetten, reparatiewerkzaamheden, penningmeester van de vereniging TinySinneblom, PR/communicatie, etc).

Komt er een gemeenschappelijk gebouw?

Ja, dit gebouw wordt gebruikt als berging waar we onze gezamenlijke spullen in kunnen opslaan.

Is er ruimte voor een gezamenlijke of eigen moestuin?

Het terrein ligt naast volkstuintjescomplex De Wrotterspôle, waar je een stukje grond kunt huren. Maar natuurlijk kun je ook een moestuintje aanleggen op je eigen kavel!

Tiny houses zijn nieuw voor mij, waar kan ik meer informatie vinden?

De Facebookgroep Tiny House Nederland is een goed startpunt. Ook het boek Tiny House: Van droom naar realiteit van Marjolein Jonker is een aanrader. Voor een cursus kun je terecht bij Marjolein in het klein.

Waar vind ik voorbeelden van Tiny Houses?

Er zijn steeds meer bouwers van tiny houses. Kijk bijvoorbeeld eens bij Next Builders, Rezone, Mindful Homes of strito studio. Dit zijn bouwers die (bijna) volledig biobased bouwen en dus ook biobased isolatie gebruiken. Dat geldt lang niet voor alle tiny house-bouwers.

Ook op TinyFindy vind je verschillende aanbieders.

Ik wil op de hoogte blijven van dit project

Leuk! Je kunt ons volgen op Instagram en Facebook.