Onze visie

Over TinySinneblom

Het verhaal van TinySinneblom is al in het voorjaar van 2019 begonnen. 2 tiny house-enthousiastelingen kwamen bij elkaar, omdat ze graag een tiny house-project in de Friese Wouden wilden realiseren.

Daarbij kwamen ze al snel uit bij de gemeente Opsterland, omdat een raadslid van de gemeente in november 2018 een motie had ingediend om de mogelijkheid van tiny houses in de gemeente te onderzoeken. Deze motie werd met overgrote meerderheid aangenomen.

De initiatiefgroep - die inmiddels was uitgegroeid tot 5 personen - nam contact op met de gemeente en mocht in het najaar van 2019 een initiatiefvoorstel indienen waarin de onderstaande pijlers centraal stonden. Er is sindsdien veel veranderd, maar deze pijlers zijn gelijk gebleven.

Duurzaam

We vinden het belangrijk om onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken door zo veel mogelijk met duurzame materialen* te bouwen en door op het moment dat we op het terrein wonen bewust met de aarde om te gaan, bijvoorbeeld door spullen waar mogelijk met elkaar te delen, ecologische schoonmaakmiddelen te gebruiken en zo zuinig mogelijk met energie om te gaan.

* met duurzame materialen bedoelen we in deze context ecologische, hernieuwbare, circulaire materialen zoals hout. Ecologische, hernieuwbare materialen houden de CO2 die er tijdens de groei van de materialen in is opgeslagen vast en bij de productie ervan komt, anders dan bij de productie van bijvoorbeeld beton, nauwelijks CO2 vrij. Bouwen met ecologische materialen is dus goed voor onze planeet.

Sociaal

We vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We zijn nadrukkelijk geen woongroep of commune en hoeven ook niet elkaars beste vrienden te worden, maar we zijn wel iets meer dan buren. We delen waar mogelijk voorzieningen, doen bijvoorbeeld eens boodschappen voor elkaar, passen op de kat van de buren als die een weekendje weg zijn, enzovoort.

Maar we willen ons ook actief mengen in de grotere gemeenschap waar we deel van uitmaken. Hoe we daar precies invulling aan gaan geven, gaan we de komende tijd nog verder uitwerken. Heb jij hier ideeën over of kunnen we wat voor jou betekenen? Dan horen we het graag.

Inspirerend

Tiny houses zijn nog een relatief nieuw verschijnsel, zeker in Friesland. Het zou mooi zijn als we ook anderen bekend (en misschien zelfs wel enthousiast) kunnen maken over tiny houses, tiny living, minimaliseren en andere dingen die te maken hebben met het beperken van je ecologische voetafdruk. We denken bijvoorbeeld na over activiteiten die we kunnen organiseren.

Benieuwd wie er in TinySinneblom gaan wonen? Maak gauw kennis met ons!